Mikael von Liptak

Autoriseret Psykolog / Psykoterapeut


Hvem er jeg

Jeg er uddannet Cand.psyk fra Københavns Universitet og psykoterapeut fra Dansk NLP Institut. Derudover har jeg har en meget bred erhvervserfaring - og et spændende og indholdsrigt levet liv bag mig.

De sidste 14 år har jeg haft egen virksomhed hvor psykologi har været mit omdrejningspunkt. Jeg formår at gøre psykologi anvendeligt og forståeligt - det være sig i rammerne af terapi,

erhverv eller undervisning. Jeg evner at gøre psykologi kropsnært og brugbart i næsten alle kontekster.

I øjeblikket arbejder jeg med

  • supervision af misbrugsbehandlere
  • egne forløb med misbrugere
  • klienter i egen praksis
  • undervisning i psykologi og psykiatri på psykoterapeutiske skoler
  • undervisning på hold med borgere med henblik på at gøre disse arbejdsparate
  • egne mindfulnesshold
  • psykologiske test ved ansættelser i det private erhvervsliv
  • ledelsescoaching i større virksomheder

Hvordan jeg arbejder terapeutisk

eg har et holistisk menneskesyn - og det betyder, at jeg medtænker det "hele menneske" i den terapeutiske proces. Jeg vil forsøge at se hele dig og de behov du måtte have for din terapi. Min terapi og metode har primært fokus på processer - og lidt mindre på lange samtaler, hvilke mine uddannelser også vidner om. Jeg oplever ofte at klienter intellektuelt men ikke følelsesmæssigt har "forstået" deres problemer -og at det derfor er vigtigt at den intellektuelle som den følelsesmæssige del bliver bearbejdet i terapien. Min brede vifte af uddannelser betyder, at jeg er i stand til at arbejde med næsten alle de problemstillinger og udfordringer som du måtte komme med.

Jeg arbejder primært med angst, stress, depression, selvværds og relations problematikker. Herudover også med visse personlighedsforstyrrelser.

0